नोटीस
कोर्ट मॅरेज साठी आधी दिलेली नोटीस जाहीर करणे बंधनकारक नाही – अलाहाबाद हाय कोर्ट
By Law Marathi | | 0 Comments |
विशेष विवाह कायद्यातील लग्नाच्या आधी द्यायची नोटीस छापून आणण्याची बंधनकारक
error: Content is protected !!